World Time Zones Travel towels and Beach Canga - great for geography and map lovers, world travelers, international employees, flight attendants, sailors and cruisers, globetrotters, overseas citizens and military, eclipse chasers, world backpackers, beach lovers.


   Search for City:
26 October, 2017, Poland - "Zmiana czasu. PSL zaczyna walkę o zmianę czasu w Europie", Berliner Kurier

See Europe Time Zone Map with current time

Double clock (Doppeluhr des Altpörtels) of the Old Gate (Altpoertel), Speyer Clocktower, Germany
Photo © Alexander Krivenyshev, WorldTimeZone.com

Double clock Doppeluhr des Altpörtels of the Old Gate Altpoertel Speyer Clocktower Germany Photo Alexander Krivenyshev WorldTimeZone
Poll: 60 percent against time change.
EU is considering abolishing summer time.


(in polish)
Polskie Stronnictwo Ludowe walczy o to, aby zlikwidować w Polsce zmiany czasu z letniego na zimowy. Choć sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych poparła jednogłośnie projekt ustawy to zakładający, to jednak inicjatywę tę może zablować jedna z unijnych dyrektyw. W związku z tym przedstawiciel ludowców w Parlamencie Europejskim, Andrzej Grzyb zaapelował w Brukseli: - Komisja Europejska powinna zaproponować nowelizację dyrektywy ws. czasu letniego i umożliwić rezygnację ze zmiany czasu w całej UE.

PSL chce, aby ich inicjatywa została również rozwiązana na poziomie unijnym, ponieważ o czasie letnim mówi bowiem unijna dyrektywa z 2001 r., która harmonizuje datę i czas jego wprowadzenia we wszystkich państwach członkowskich. Jej uzasadnieniem jest sprawne funkcjonowanie nie tylko transportu i komunikacji, ale również innych sektorów przemysłu, które wymagają stałego, długookresowego planowania.

Co ważne, to nie pierwszy raz, gdy w Parlamencie Europejskim poruszana jest ta kwestia. Głosy o zniesienie czasu letniego i zimowego pojawiają się co roku, jednak Komisja Europejska, mimo przedstawianych w debacie na ten temat argumentów dotyczących zdrowia i rozregulowania zegara biologicznego, odmawia zajęcia się sprawą. Co więcej, w PE działa grupa robocza ds. zniesienia zmiany czasu, która skupia przedstawicieli różnych grup politycznych, której przewodniczy czeski europoseł EPL Pavel Svoboda.

Jak mówił w środowe popołudnie europoseł PSL na specjalnie zwołanej konferencji prasowej: - Coraz częściej pojawiają się głosy za tym, aby przez cały rok obowiązywał czas letni. Wskazują na to nie tylko badania opinii publicznej, ale także opinie naukowców i ekonomistów. Kolejne kraje pracują nad zmianami legislacyjnymi, mającymi wdrożyć jednolity czas w całym roku – od hiszpańskich Balearów, po Finlandię, gdzie trwa debata na ten temat w parlamencie. Wyraził przy tym nadzieję, że dyrektywa, która "zatrzyma czas letni" w Europie znajdzie się w programie prac Komisji Europejskiej na 2018 rok. Jak pompatycznie zakończył swoje przemówienie: - Rośnie poparcie dla tej inicjatywy w państwach członkowskich. W Polsce mówimy, że Kopernik wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię. Apeluję zatem do obecnego kolegium komisarzy, aby przejść do historii UE jako ci, którzy wstrzymali czas w Europie, wsłuchując się w głosy obywateli.

Przypomnijmy, że rozróżnienie na czas zimowy i letni stosuje się w blisko 70 krajach na całym świecie. Obowiązuje we wszystkich krajach europejskich z wyjątkiem Islandii i Białorusi. W 2014 roku na stałe na czas zimowy przeszła Rosja. W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w okresie międzywojennym, zaś obowiązuje nieprzerwanie od 1977 roku.

Warto nadmienić, że w sondażu dla se.pl i NOWA TV większość respondentów na pytanie, "Czy twoim zdaniem zmiana czasu z letniego na zimowy oraz z zimowego na letni powinna zostać zniesiona?" odpowiedziała twierdząco. Taką odpowiedź wybrało 64% badanych. Znacznie mniejsza grupa (26%) sądzi, że nie powinno się ingerować w obowiązujące przepisy. Pozostałe 10% ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie określić się w tej kwestii.

Back to DST NewsAdvertise | Awards / Media | How to link | Guestbook | About WorldTimeZone.com | Privacy | Contact
Copyright © 2014 WorldTimeZone.com. All rights reserved.